Błędy przy budowie domu „okiem elektryka”

Home / Błędy przy budowie domu „okiem elektryka”

Podczas budowy ciężko jest znać się na wszystkim, jest to w praktyce nie możliwe. Inwestor jest skazany na wiedzę fachowca, któremu powierza wykonanie instalacji na swoim obiekcie. Większość wykonawców potrafi doradzić oraz zminimalizować ilość „wpadek”, które znacząco utrudniają życie innym ekipom.

Na podstawie swoich doświadczeń chciałem przedstawić na co należy zwrócić szczególną uwagę aby się nie narazić na niepotrzebne koszty.

 

 

Uziom fundamentowy.

Największym błędem już na starcie inwestycji jest nie wykonanie uziomu fundamentowego. Co to takiego jest? Jest to podstawowa instalacja chroniąca nas oraz budynek przed porażeniem, przepięciami oraz wyładowaniami atmosferycznymi. Najprościej tłumacząc jest to trwałe połączenie zbrojenia ławy fundamentowej z płaską taśmą stalową, której część zanurzona jest w betonie a reszta wyprowadzona jest na elewację.

Jeżeli budynek posiada projekt instalacji odgromowej należy wykonać wypusty bednarki w zaznaczonych miejscach oraz jeden wypust w pobliżu tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej oraz instalacji hydraulicznej (jeżeli znacznie są od siebie oddalone) .

Aby wykonać niezbędne uziemienie dla budynku należy wykonać szereg pracochłonnych oraz czasochłonnych czynności, zaczynając od odkopania miejsca, w którym uziom będzie poprowadzony, wykonanie uziomu otokowego lub pionowego, na pomiarach rezystancji kończąc. Jest to znaczny koszt, którego można było uniknąć.

 

Brak przepustów kablowych na zewnątrz budynku.

Do każdego budynku należy wprowadzić kabel z przyłącza elektrycznego tzw. WLZ (wewnętrzna linia zasilania) inwestor wykonuje ją na własny koszt. Jeżeli elektryk pojawi się na obiekcie gdy budynek jest już w stanie surowym to czeka go sporo pracy aby wykonać przyłącze elektryczne oraz wypusty do innych mediów np: brama, domofon, budynek gospodarczy, światłowód itd.

Inwestor traci nie tylko czas i pieniądze ale naruszona zostaje izolacja przeciwwilgociowa fundamentu.